#34: Bredbandad ekbarkbock

För att citera Gert Fylking tänkte jag den här dagen ÄNTLIGEN! Bor man i Stockholm är detta en art man ibland har möjlighet att se. Jag hade letat i flera år, sett […]

Annonser
Read Article →

#87: Barrträdlöpare

Om vi människor inte tolkat in mänskliga uttryck i djurs utseenden hade nog mycket upplevts som tråkigt. Nu är det ju inte så, och därför blir det barrträdlöpare idag. En […]

Annonser
Read Article →

Så många bredbandade ekbarkbockar!

Jag har letat många gånger efter dessa Plagionotus detritus. Jag har letat på stammar, på blomställningar i relevanta områden och på andra levande träd. Förra året såg jag en individ. […]

Annonser
Read Article →