Vetenskapen bakom så få vargar som möjligt

Just när vi firar vetenskap som intensivast med ett tillkännagivande av fantastisk vetenskap efter ett annat från Nobelpriskommittéer möts man idag av nyheten att det räcker med 300 vargar i Sverige för att de ska ha gynnsam bevarandestatus.

Screen-Shot-2015-10-06-at-19.52

Miljöminister Åsa Romson säger:

– Nu är det för första gången fastslaget på vetenskaplig grund vad som är gynnsam bevarandestatus. Förra gången bestämde den dåvarande regeringen på politisk grund att 270 var detsamma som gynnsam status, säger miljöminister Åsa Romson (MP).

Romsons uttalande kommer från just SVT:s artikel ovan. Varför är det här något att gnälla om?

Åsikt och vetenskap är inte samma sak

Hur många vargar det ska finnas i Sverige är en fråga som kan besvaras på flera sätt. Ett sätt att svara är att man helt enkelt säger vad man tycker. Man kan till exempel tycka att vi inte ska ha några vargar alls. Vissa tycker så. En annan åsikt är att vi ska ha 20 000 vargar. Ingen jag känner till hyser den åsikten. En tredje åsikt är att man tycker att siffran ska vila på vetenskaplig grund.

Den sista åsikten råkar sammanfalla med lagar och förordningar samtidigt som det är svårt att sätta en exakt siffra. Vargen är en utrotningshotad art [i Sverige1] och upptagen på rödlistan över Sveriges hotade arter. Det är alltså en hotad art [i Sverige1]. I rödlistan som kom ut 2010 skriver de att ”idag [har vi en stam] på cirka 200 djur. Det låga antalet djur medför att arten klassificeras som Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet.” Starkt hotad är allvarligt. Rödlistan är ett vetenskapligt dokument som alla godkänner, i alla fall när det kommer till mindre politiskt laddade arter.

Tillbaka till den svåra frågan om hur många vargar man bör ha i Sverige, ur ett vetenskapligt perspektiv. Det här är genuint spännande och tarvar en längre utvikning. Det folk bråkar om mest är vid vilken populationsstorlek vargen har kortsiktig gynnsam bevarandestatus. Ingen vågar ta i frågan om långsiktighet, då blir siffrorna så mycket högre än vad som skulle vara ok enligt dagens debattläge. Så redan här är en politisk seger vunnen för de som vill ha få vargar. Vi håller oss till kortsiktigheten.

600 – 800

I dagens rapport står det om Färna-mötet som var en workshop om vargens inavelsproblem. Inbjudna internationella experter fanns på plats. De skriver hur de vid mötet drog slutsatsen att det bör finnas åtminstone 600 – 800 vargar i Sverige (NV-02945-15, sid 31).

450 vargar

Lars-Erik Liljelund ledde en rovdjursutredning som föreslog att det skulle finnas 450 vargar i Sverige. Denna siffra föreslogs utgöra en provisorisk och kortsiktig början (SOU 2011:37, sid 10). Samma siffra står i rovdjursutredningen som kom 2012 (SOU 2012:22, sid 90). Den här siffran kritiserades av flera forskare för att vara för låg.

800 – 1000 vargar

Inom arbete för rovdjursutredningen som kom fram till 450 vargar tillsattes också en internationell expertgrupp. Den arbetsgruppen skrev att långsiktiga mål så klart är att föredra, men om man ska ha ett kortsiktigt mål säger de inte emot rekommendationen från Laikre och Ryman-gruppen att det ska finnas 800-1000 i Sverige (baserat på 200 reproducerande individer). (SOU 2011:37, sid 113-117).

700 vargar

Samma internationella expertgrupp (namnen finns på sidan 104 i SOU 2011:37) kommer fram till 700 vargar i Sverige utifrån ett internationellt perspektiv där man utgår från en acceptabel miniminivå för den svensk-finsk-ryska vargpopulation (SOU 2011:37, sid 111). Norge och Finland skulle då tillsammans ha 500 vargar och siffran för Ryssland hamnade på 1300.

300 vargar

Den här siffran kommer Liberg-gruppen fram till i samma offentliga utredning (SOU 2011:37). I dagens rapport från Naturvårdsverket kommer denna siffra fram igen från samma forskningsgrupp (NV-02945-15).

600 vargar

I dagens rapport förfäktades även denna siffra av ett flertal forskare, bland annat av internationella experter (Naturvårdsverket: NV-02945-15), men den fick inte samma genomslagskraft.

Screen Shot 2015-10-06 at 21.08.27 copy

Hur många och vems vetenskap?

Det är en genuint svår vetenskaplig fråga att bestämma hur många vargar det ska finnas för att de inte ska vara hotade. Blickar vi tillbaka till 2010 hade Sverige 200 vargar och arten klassades som Starkt hotad, vetenskaplig grund. Att 300 vargar idag anses vara top notch är förvånande.

Min oro är att Naturvårdsverket och regeringen missar fundamentalt skillnaden mellan att ha en åsikt och att bestämma något utifrån god vetenskap. När regeringen talar om forskning vill de att svenska forskare ska vara världsledande och att kunskap ger människor möjligheter att växa och påverka sin situation. I fallet vargantal säger alla utredare och internationella experter, utom en grupp, 450 till 1000 vargar, som kortsiktigt mål. Alla vet att ett långsiktigt mål ligger mycket högre, vetenskapligt.

Jag skulle vilja att Åsa Romson förklarar vetenskapligt varför 300 är så himla bra när alla andra vetenskapligt baserade råd ligger så långt över detta antal. Och det här uttalandet lämnar en besk eftersmak ”Nu är det för första gången fastslaget på vetenskaplig grund vad som är gynnsam bevarandestatus”.

1Lade till [i Sverige] då folk har blivit sura och tolkat texten om svensk rödlistningsstatus som att vargen är utrotningshotad globalt. Globalt är varg klassad som livskraftig av IUCN.

_________

Om du är intresserad av tidigare märkliga beslut av Naturvårdsverket rekommenderar jag mitt gamla inlägg om att man inte kan skjuta vargstammen frisk eller en lite mindre frispråkig inlaga jag och flera andra biologer skrev till kammarrätten i samma ärende.

18 svar till “Vetenskapen bakom så få vargar som möjligt

  • Tack för fina ord. Angående siffror är det väldigt rörigt då vissa pratar om reproducerande individer vilket är mycket lägre än antalet individer i en population. T ex uppskattningen om 800 individer bygger på att man anser att det i Sverige behövs 200 reproducerande individer för att populationen ska ha en gynnsam bevarandestatus. Det blir lätt förvirrat och jag hoppas inga fel smugit sig in i texten.

 1. Pingback: Patrik Lindenfors blogg » ”Vetenskapen bakom så få vargar som möjligt”·

 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_wolf

  Är det felaktigt som Wikipedia anger, att ”Least Concern” är vargens Conservation Status? Om det inte är felaktigt så borde det ur etisk synvinkel vara problemfritt om vi valde att inte utsätta hundägare, jägare och jordbrukare för varg. Våra förurbana förfäder verkar ha varit tämligen överrens om att se vargen som ett skadedjur.

 3. Att kalla vargen ”utrotningshotad” baserat på hur den SVENSKA vargstammen såg ut för FEM ÅR sedan, det är ju klassiskt orwellskt nyspråk. Ungefär lika klyftigt som att hävda att älgen är utrotningshotad eftersom det år 2010 fanns dåligt med älg på Kungsholmen.
  Men vad värre är verkar du ha förträngt det grundläggande vetenskapliga förhållningssättet att man bör ompröva gamla ståndpunkter i ljuset av nya forskningsrön. För det är ju vad som skett. Sedan 2012 har vi tillgång till sårbarhetsanalyser som fastställt MVP (minimum viable population), vilket i sin tur ligger till grund för GYBS. Tidigare forskargrupper hade inte kunskap om vargens MVP och hade därför sämre kunskapsgrund för att fastställa GYBS. (Dessutom preciserade EU-kommissionen så sent som 2011 riktlinjer gällande rapportering av GYBS varför man kan hävda att alla tidigare rapporter är inaktuella). Jämför klimatpolitiken. Ska vi basera den på den bästa kunskapen vi hade för 10 år sedan eller den bästa kunskapen vi har IDAG?

  Observera att även de amerikanska deltagarna i den senaste rapporten står bakom siffran 300 för GYBS. Siffran 600 som du skriver om är deras önskemål om att vargen ska bli en ”funktionell del av det svenska ekosystemet” och har alltså inget med vargens bevarandestatus att göra.

  • Tack för din kommentar. Men varför så otrevlig ton?
   Först, att kalla vargen utrotningshotad 2010 är inte mitt påhitt. Artdatabanken listade varg som starkt hotad. Idag är den också rödlistad, men bara som sårbar, och som Artdatabanken själva skriver av politiska skäl. För vad hände? Jo, riksdagen bestämde själva att GYBS ligger vid 27 reproducerande par. Artdatabanken kommenterar: ”Detta motsvarar Starkt hotad (EN) enligt IUCN:s kriterier.” (Läs: http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/exempelarter-roedlista-2015/varg/)

   Att jämföra vargens hotstatus i Sverige 2010 med att det inte finns älgar på Kungsholmen är tramsigt. Älg var inte rödlistad 2010, varken på Kungsholmen eller i resten av Sverige. Men den insatte vet att i Sverige hade vargen hotstatus ‘Starkt hotad’ i 2010 års rödlista.

   Jag tycker inte man ska slå sig på bröstet alldeles för hårt och berömma de vetenskapliga framsteg som gjorts i den här frågan mellan 2011 och 2015. Problem med dessa rapporter och missbruk av resultat har lyfts fram många gånger. Jag rekommenderar dig starkt att läsa t ex den här artikeln:

   Klicka för att komma åt 516289a.pdf

   Vill man fortsätta att argumentera för den vetenskapliga förträffligheten bakom dessa gynnsam bevarandestatus-siffror (GYBS) är det här citatet från Liberg intressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Han sade i en intervju med Sveriges radio följande:
   ”– På kort sikt kan selektiv jakt minska inavelsnivån. Och ”gynnsam bevarandestatus” är inte ett biologiskt begrepp som Guillaume tror, utan ett politiskt. Ingen vet exakt vad det innebär, säger Liberg.”
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5489627

 4. Men du skrev inte att vargen var utrotningshotad 2010, du skrev ”Vargen är en utrotningshotad art”, alltså att den är utrotningshotad idag. Men även om vi går på 2010 års data så är det ju definitionsmässigt fel att hävda att en art är utrotningshotad bara för att den är hotad i ett land. För detta krävs att den ligger på den internationella rödlistan. Annars hamnar man i den logiska kullerbytta som jag försökte belysa med Kungsholmen-exemplet.

  Artdatabanken skriver inte att hotnivån ändrades till sårbar av politiska skäl, utan att ”Beståndet ökar och häromåret passerades gränsen mellan kategorierna Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU). Enligt IUCN:s (Internationella Naturvårdsunionens) kriterier ligger gränsen vid 250 reproducerande (könsmogna) individer”. Eftersom vi idag har fler än 250 reproducerande individer så är alltså kategorin enligt IUCN per definition ”sårbar” eller hur?

  Jag känner väl till Chapron och hans artikel, han är känd som extrem jaktmotståndare som bl a tycker att löshundsjakt och renskötsel borde förbjudas eftersom vargar är viktigare, och att illegal jakt på varg är bättre än legal. Han tillhör en liten men högljudd forskarminoritet.
  http://blogg.jagareforbundet.se/2013/03/30/fransk-forskare-vill-forbjuda-renskotsel-till-forman-for-vargar/

  Liberg har gott stöd från bl a genetikprofessor Dag Lindgren när han hävdar att selektiv jakt på kort sikt kan minska inaveln. https://vargdag.wordpress.com/2013/12/15/200-ar-basta-golv/

 5. Det blir heller inte särskilt intressant när du återigen kommer med icke-argumentet att det jag skriver är tramsigt.

  ”Varg har valts som ett exempel på en art där politiska beslut i stor utsträckning avgör vilken hotkategori den hamnar i.”
  – Ja men detta gällde uppenbarligen inte det specifika beslutet att ändra hotkategorin till sårbar 2015 vilket mitt citat bevisar.

  Nej uppenbarligen finns inte vetenskaplig konsensus om vad som krävs för GYBS, vilket egentligen är ganska självklart. Det ska enligt riktlinjerna vara större än MVP (som är rent vetenskapligt), men hur mycket större är inte tydligt preciserat och här kommer forskarnas personliga åsikter in. Just därför är det högst relevant att påpeka Chaprons offentliggjorda ideologi.

  • Om rödlistning. Vargen är fortfarande ansedd som utrotningshotad i Sverige. Artdatabanken klassar den sedan i år som Sårbar.

   Sårbar innebär enligt Artdatabanken: ”En art tillhör kategorin sårbar om den löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd enligt något av kriterierna A till E för kategorin.” http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Artbevarande/Rodlistning/

   Sverige har ett ansvar, enligt lag, att sörja för hotade arter.

   Ska vi lämna det vetenskapliga området och kasta pajer på folk med ideologiska motiv? Du skriver inte ut ditt namn, du är anonym och hetsar på ett blogginlägg. Är du vetenskapligt intresserad av bevarandebiologi eller vill du jaga varg? Hatar du vargar? Vill du att det ska finnas få eller många vargar?

   Jag tycker vetenskapen kring varg borde skötas av folk helt ointresserade av jakt, varg och jägare. Den politiska aspekten av hur stort vargbeståndet ska vara bör skötas av politiker, med målet att människor ska må bra och att svensk lagstiftning följs. Den konstanta uppblandningen av vetenskap och politik är sorglig.

 6. ”Är du vetenskapligt intresserad av bevarandebiologi eller vill du jaga varg? Hatar du vargar? Vill du att det ska finnas få eller många vargar?”
  – Fram tills nu skulle jag skulle gärna ha svarat på dessa frågor, men genom att grundlöst påstå att jag ”hetsar” (sic!) och dessutom antyder att värdet av mina argument beror på vad jag heter så har du effektivt diskvalificerat dig själv från att tas på allvar som debattör. Du tål uppenbarligen inte kritik på din egen blogg så jag föreslår att du tar bort kommentarsmöjligheten.

  • Jag tycker inte likadant som du. Blogginlägget handlar om att siffran 300 inte är sprungen ur ett vetenskapligt konsensus. Vad är du intresserad av? Det är ju intressant.

   • Alright, om det mot förmodan är av intresse så är jag egentligen mest intresserad av teoretisk fysik och råkade bara snubbla in här via Lindenfors utmärkta humanistblogg som jag annars följer. Men jag har också stark anknytning till en gård med jakt och fårskötsel, jag följer lantbrukspressen och jag vet vilka skador, kostnader och lidande (mänskligt psykiskt och djurplågeri) vargen orsakar. Jag tycker att vi ska försöka bevara vargen i Sverige men inte till vilket pris som helst. Det finns saker som är viktigare, som att bevara en levande landsbygd och att värna den biologiska mångfalden i våra betesmarker. Alltså tycker jag vi får göra det bästa vi kan av en liten vargstam, även om det innebär icke-optimal bevarandestatus.
    Framförallt tycker jag (och nu syftar jag inte på dig för jag har ingen aning om vad du skrivit tidigare) att de som säger sig värna biologisk mångfald och som i dagens läge propagerar för en större vargstam är gigantiska hycklare. Vargen missgynnar de öppna betesmarkerna som är hemvist för hundratals andra rödlistade arter. Att gynna vargen innebär därför i princip att gynna En rödlistad art på bekostnad av Många rödlistade arter. (Antalet rödlistade arter som gynnas av vargens kadaver är mindre än en tiondel av antalet som gynnas av bete.)
    http://jagareforbundet.se/vilt/viltnyheter/2013/091/vargen-hotar-oppna-landskap/

   • Tack för din kommentar. Jag har full respekt för att människor är rädda och påverkas negativt och jag tycker politiker ska göra sitt yttersta för att människor ska kunna ha det bra.

    Sen tycker jag vetenskap är vårt bästa verktyg när vi behöver kunskap. Och då vi har lagar som art- och habitatdirektivet bör dessa följas. Till exempel tycker jag inte vi behöver ställa vargfrågan mot frågan om det öppna landskapet. Jag tror det går att samtidigt jobba för de rödlistade arterna i kulturlandskapet som att vargar tillåts existera i Sverige.

    Det finns så mycket variation i människors attityder gentemot rovdjur. Jag skrev ett inlägg om brunbjörn för ett tag sedan där jag i slutet av inlägget skrev om ett fascinerande exempel på tolerans emot svartbjörn i delstaten New Jersey. Det handlar inte om varg i Sverige, men jag tycker ändå det är fascinerande. Om du orkar läsa kommer länken här: https://etologen.wordpress.com/2014/04/02/68-brunbjorn/

 7. Tack för genomgången, den är många siffror som har passerat revy de senaste åren, och det är bra att ha dem sammanfattade. Spontant är 300 vargar utslaget på Sverige verkligen inte många. Jag tror knappast jag har varit på IKEA när det har varit färre än 300 kunder där. Sprid ut dem över Sverige, så är det ju inte trängsel vi pratar om… Jag är tveksam till att vi kan uppfylla villkoret med en effektiv invandrare var femte år, det är en lång väg för vargar att ta sig till mellansverige vad jag vet så har vi inte haft en effektiv invandrare sedan 2008. Tivedenparets avkomma, har vad jag vet inte blandat sig med resten av populationen och hanne är numer ”försvunnen”.

  • Tack för din kommentar. Lättar upp stämningen lite här i kommentarsfältet. Och visst är det många siffror som passerat revy. Jag har inte siffrorna i huvudet, men jag tror också det blir svårt med att uppfylla kriterier för invandrande vargar per år. Invandrande vargar tenderar att inte bli långvariga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s