Råstasjön, Solna kommun och kreativ ”naturvårdspolitik”

Politikens värld är märklig ibland. Då jag engagerat mig i frågan kring Råstasjön (se tidigare inlägg här om sjön) har jag också lärt mig massor om lagar, hur beslut tas och hur argument kan byggas.

Mihac

Det är på håret att mindre hackspett kan häcka i skogen längs med norra Råstasjöns strand. Tar man bort så mycket skog som de 600 bostäderna innebär försvinner den hotade mindre hackspetten och mängder med fladdermöss och andra fåglar. Människor kommer istället för skog promenera vid huskroppar. Efter förstörelsen, efter, ska man göra naturreservat. Kreativ politik?

Just nu tänker jag på hur de som styr Solna idag blandar byggande med förslag på ”naturvård”. Naturvärdesinventeringen som gjordes förra året (länk till pdf-fil på c:a 16 Mb) har visat att Råstasjön, på grund av sin strandnära sumpskog, uppfyller kraven för att vara en nationellt artrik fladdermuslokal med hela sju olika arter närvarande. Skogen, tack vare dess strandnära läge och rika tillgång på död ved, är precis på pricken så stor att den kan hysa häckande mindre hackspett, en rödlistad skyddsvärd fågelart. Dessutom är lugnet och det vilda något de flesta av alla tusentals besökare uppskattar mest med skogen på norra sidan.

Mycket av Råstasjöns mångfald var välkänt, som fågellivet. Det här gjorde att WWF 2013 utsåg Råstasjön som Stockholms läns ”Svenska pärla”, det område i Stockholms län som ansågs mest skyddsvärt utan att idag ha något skydd. Att Råstasjön är en nationellt artrik fladdermuslokal och dessutom av regional vikt för fladdermöss i hela norra Stockholmsområdet var fullkomligt okänt innan Calluna utförde naturvärdesinventeringen. Råstasjön är fantastiskt artrikt, och välbesökt. Dessutom så uppskattad av människor att snart 19 000 människor skrivit på uppropet Rädda Råstasjön!

Unge

Årets söthetschock vid sjön. Kanadagåsunge från den 18/5 i år längs med Råstasjöns östra strand.

Nu kommer det märkliga. Har man något unikt, som en mycket artrik våtmark med intilliggande skog, är det vanligt att man väljer att skydda det, till exempel genom att göra ett naturreservat av området. Det är kul att Solna överväger det. Men, Solna kommun vill inte bara göra naturreservat av det här unika området. Nej, Solna kommun vill först bebygga området, innanför strandskyddat område så skog måste rensas bort, delar av våtmarken måste dräneras eftersom man kan inte bygga på en våtmark. När man byggt, då ska man ”skydda”.

När man bebyggt området kan inte mindre hackspett längre häcka där. Fladdermössen kommer minska i antal eftersom man både tagit bort stora delar av skogen och även måste rensa bort alla ”riskträd”. Man kan inte ha ”riskträd” där folk ska bo, eftersom riskträd är gamla döende och döda träd som folk kan få i huvudet eller dagisbarn göra illa sig på när de klättrar i dem. Och det är just riskträden fladdermössen lever i, bor i, och det är i dessa värdefulla träd mindre hackspettarna hämtar sin mat, vedlevande insekter, ur. Jag tvivlar då på att sjön med det nyinstiftade naturreservatet kommer klassas som nationellt artrik fladdersmuslokal och att den då fortfarande kommer vara av regionalt värde för fladdermöss som bor även på andra platser runt Stockholm.

Bygger man dessa 600 bostäder kan man så klart också i efterhand, rättmätigt, att kräva att ännu fler farliga träd tas bort. Inte ska någon köpa en lägenhet för kanske 4-6 miljoner kronor som ligger bredvid en stinkande våtmark vilken dessutom är farlig för barnen. Kommer man ens acceptera den stinkande våtmarken? Boende har rätt att ställa krav sin omgivning. Nej, att bygga först och bilda naturreservat sedan är ett nytt påfund jag aldrig hört talas om – en ny märklig logik – som gör att  Solnapolitikerna kanske skrivs in i naturvårdens historieböcker som exempel på hur naturvård och byggplaner ej bör kombineras.

Min tolkning är att Solna kommun ”måste” bygga, och kastar det fina ordet naturreservat mot medborgarna i ett försök att stilla opinionen. I juni kommer byggplanerna förmodligen röstas igenom i kommunfullmäktige. Föreningar kommer överklaga. Undrar hur detta kommer sluta?

Läs mer på Rädda Råstasjöns hemsida.

2 svar till “Råstasjön, Solna kommun och kreativ ”naturvårdspolitik”

  1. Ping: Det går inte att bygga vid Råstasjön och samtidigt bevara naturvärdena | Solna, den gröna staden·

  2. Ping: Domar om bostäderna och byggbodarna vid Råstasjön |·

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s